Liste Malware - malekal.com


Last month - Last 3 month - Last 6 month - All the time


Statistiques par famille de malwares

Famille Nombre
Trojan-Spy.Win32.Zbot470
Trojan.Win32.FakeAV467
Trojan-Downloader.Win32.CodecPack466
Trojan-Dropper.Win32.TDSS444
Trojan-Dropper.Win32.Injector432
Exploit.JS.Pdfka281
Trojan-Downloader.Win32.Avalod255
Packed.Win32.Katusha249
Trojan-PSW.Win32.Qbot244
Trojan.Win32.Agent231
Trojan.Win32.VBKrypt215
Trojan-Downloader.Win32.Agent213
Trojan-Downloader.Win32.FraudLoad204
Trojan.Win32.Jorik.Xtoober177
Trojan.Win32.Jorik.ZAccess177
Trojan.Win32.FraudPack174
Packed.Win32.Krap170
Trojan.Win32.Menti147
Trojan-Ransom.Win32.PornoAsset145
Trojan-Dropper.Win32.Dapato135
Trojan.Win32.Jorik.Skor123
Exploit.Win32.Pidief115
Trojan.Win32.Inject113
Trojan.Win32.Monder112
Trojan.Win32.Yakes111
Trojan.Win32.Jorik.Fraud104
Trojan.Win32.Buzus94
Trojan-Ransom.Win32.Foreign87
Trojan.Win32.Jorik.IRCbot87
Backdoor.Win32.Gbot86
Trojan.Win32.Scar84
Trojan.Win32.Diple82
Virus.Win32.Sality80
Trojan-Ransom.Win32.Birele71
Backdoor.Win32.ZAccess68
Trojan-Spy.Win32.SpyEyes67
Backdoor.Win32.Sinowal66
IM-Worm.Win32.Ckbface65
Trojan-Downloader.Win32.Mufanom62
Backdoor.Win32.Bredolab61
Trojan-Downloader.Win32.Dapato61
Trojan-Ransom.Win32.Blocker57
Trojan.Win32.Weelsof56
Trojan.Win32.TDSS55
Trojan-Ransom.Win32.Gimemo50
Trojan.Win32.Pakes48
Trojan-Dropper.Win32.Agent47
Trojan-FakeAV.Win32.Agent46
Backdoor.Win32.Buterat45
Trojan.Win32.Agent245
Trojan.Win32.Oficla45
Trojan.Win32.Tipp45
Trojan-Dropper.Win32.Drooptroop44
Trojan.Win32.Delf44
Trojan.Win32.FakeAv44
Worm.Win32.VBNA44
Trojan-Downloader.Win32.Small43
Trojan-FakeAV.Win32.PersonalSheild41
Exploit.Java.CVE-2011-354440
Backdoor.Win32.TDSS37
Trojan.Win32.Jorik.Fareit37
P2P-Worm.Win32.Palevo35
Net-Worm.Win32.Kolab34
Trojan-Clicker.Win32.Agent34
Trojan-Downloader.Win32.VB33
Trojan.Win32.Jorik.Zbot33
Trojan.Win32.Lebag31
Trojan-FakeAV.Win32.FakeRecovery30
Trojan.Win32.Llac30
Trojan-Dropper.Win32.FrauDrop29
Trojan-Spy.Win32.Carberp29
Trojan.Win32.Jorik.Shakblades29
Worm.Win32.AutoRun28
Trojan-PSW.Win32.Tepfer26
Trojan.Win32.Midhos26
Backdoor.Win32.Agent25
Trojan-Downloader.Win32.Genome24
Trojan.Win32.Jorik.Gbot23
Trojan-Downloader.Win32.Injecter22
Trojan-Dropper.Win32.VB22
Trojan.Win32.VB22
Worm.Win32.Shakblades22
Backdoor.Win32.Inject21
Trojan-Ransom.Win32.Mbro21
Backdoor.Win32.Shiz20
Trojan.Win32.Pincav20
not-a-virus:WebToolbar.Win32.Zango20
IM-Worm.Win32.Yahos19
Worm.Win32.Ngrbot19
Hoax.Win32.ExpProc18
Trojan.Win32.Jorik.Buterat18
Trojan-FakeAV.Win32.SecurityShield17
Trojan-FakeAV.Win32.SmartFortress201217
Trojan.Win32.Jorik.SdBot17
Trojan.Win32.Sasfis17
Backdoor.Win32.Proxyier16
Exploit.Java.CVE-2010-084016
Trojan-Downloader.Win32.Pakes16


Statistiques par ASN

ASN Pays Nombre
AS12695 (RU)1155
AS16276 (FR)449
AS24965 (UA)337
AS16265 (NL)235
AS24940 (DE)230
AS21219 (UA)206
as44050 (RU)197
AS43637 (AZ)194
AS43239 (RU)175
AS30836 (HU)173
AS21788 (US)161
AS48716 (KZ)159
AS47869 (NL)150
AS41390 (LV)143
AS49544 (UA)113
AS57999 (RU)111
AS28753 (BY)108
AS24662 (GB)107
AS49505 (RU)104
AS8972 (UA)103
AS57172 (NL)100
AS36420,AS30315,AS13749,AS21844 (US)98
AS197145 (UA)97
AS30633 (US)92
AS20495 (NL)88
AS5577 (LU)87
AS15836 (MD)85
AS50244 (RO)75
AS56773 (RO)74
AS28753 (DE)69
AS19318 (US)67
AS25406 (LT)61
AS33891 (RU)58
AS29182 (RU)50
AS38913 (RO)46
AS43689 (RU)45
AS13237 (DE)41
AS15626 (UA)41
AS49981 (NL)41
AS9143 (NL)41
AS39388 (BG)40
AS6428 (US)39
AS36351 (US)37
AS13287 (ES)36
AS29073 (NL)36
AS52055 (LV)35
AS15830 (GB)34
AS197329 (UA)34
AS9198 (KZ)33
AS30736 (DK)32
AS32475 (US)32
AS31147 (DE)31
AS8560 (PL)31
AS197043 (DE)30
AS13826 (CA)28
AS32244 (US)28
AS39743 (RO)28
AS12608 (RU)27
AS26496 (US)27
AS30083 (US)27
AS35415 (NL)27
AS34764 (DE)26
AS8436 (HU)26
AS42872 (LV)25
AS20489 (UA)24
AS42926 (TR)24
AS1241 (GR)23
AS198678 (RU)23
AS29873 (US)23
AS56928 (RU)23
AS20853 (PL)22
AS20860 (GB)22
AS25190 (LT)22
AS42708 (SE)22
AS52201 (RU)22
AS30058 (US)21
AS198474 (AE)20
AS3595,AS16626 (US)20
AS39758 (ro)20
AS51430 (NL)20
AS25116 (RO)19
AS35017 (NL)19
AS33322 (US)18
AS41665 (UA)18
AS16125 (CY)17
AS18229 (IN)17
AS50669 (US)17
AS51362 (UA)17
AS42484 (RU)16
AS48031 (UA)16
AS13209 (RO)15
AS43426 (UA)15
AS49469 (RO)15
AS15426 (NL)14
AS174 (ES)14
AS197019 (CZ)14
AS197726 (UA)14
AS21202 (SE)14
AS197252 (DE)13
AS50465 (RU)13
AS26347 (US)12
AS29568 (RO)12
AS12600 (FR)11
AS30568,AS11434,AS14383 (US)11
AS41011 (ro)11
AS42741 (RO)11
AS46606 (US)11
AS5606 (ro)11
AS16509 (US)10
AS21409 (FR)10
AS33182 (US)10
AS34187 (UA)10
AS34594 (HR)10
AS36420,AS30315,AS13749,AS21844,AS13884 (US)10
AS6739 (ES)10
AS23650 (CN)9
AS25402 (RO)9
AS28762 (RU)9
AS29854 (US)9
AS47142 (UA)9
AS48172 (RU)9
AS48274 (RU)9
AS7366 (US)9
AS25761 (US)8
AS46816 (US)8
AS47992 (RO)8
AS50245 (EU)8
AS51559 (TR)8
AS51630 (LV)8
AS51632 (UA)8
AS56964 (EU)8
AS57010 (RU)8
AS57494 (RU)8
AS6849 (UA)8
AS6939 (US)8
AS10029 (IN)7
AS11013 (US)7
AS12322 (FR)7
AS14618 (US)7
AS15756 (RU)7
AS16330 (GB)7
AS31103 (DE)7
AS31727 (GB)7
AS32875 (US)7
AS41018 (UA)7
AS43296 (RU)7
AS46179 (US)7
AS47328 (US)7
AS48211 (RU)7
AS48709 (EU)7
AS51441 (UA)7
as44976 (FR)7
AS12876 (FR)6
AS16186 (NO)6
AS196743 (EE)6
AS34619 (TR)6
AS35662 (GB)6
AS3595,AS40426,AS16626 (US)6
AS42692 (RU)6
AS43260 (TR)6
AS43355 (CZ)6
AS46664 (US)6
AS48587 (UA)6
AS49130 (RO)6
AS49236 (EU)6
AS50673 (NL)6
AS6724 (DE)6
AS9057 ( de)6


Statistiques par Pays

Pays Nombre
(RU)2335
(US)1750
(UA)1112
(NL)1103
(DE)671
(FR)393
(RO)330
(GB)251
(HU)205
(CA)199
(AZ)194
(KZ)192
(LV)111
(MD)98
(LT)95
(ES)82
(ro)70
(TR)67
(CZ)66
(LU)59
(EU)55
(BG)54
(SE)54
(CN)50
(PL)49
(DK)41
(IN)29
(KR)28
(GR)25
(CY)24
(IE)24
(TH)21
(AE)20
(IT)15
(BR)14
(BE)12
(JP)12
(AR)10
(HR)10
(EG)9
(BZ)8
(PA)8
(VE)8
(BY)7
( de)6
(CH)6
(EE)6
(FI)6
(NO)6
(PT)6
(SC)6